Измерване на КИС яз. Суходол 2 (патичарника)
Измерване на КИС яз. Мрамор

Топографско заснемане изтичало на ВЕЦ Огоста гр. Монтана
Проект по част геодезия за ново осветление на стадион Славия.