Геодезически заснемания за инвестиционно проектиране:

  • Пречиствателна станция за отпадъчни води за пивоварна Карсберг Пиринско, гр. Благоевград.
  • Пречиствателна станция за отпадъчни води за пивоварна Карсберг Шуменско, гр. Шумен.
  • Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Раднево.
  • Изграждане и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа с.Ветрен, с.Минерални бани и с.Банево.
  • Основен ремонт на бараж 2 и 3 на река Марулевска.
  • Контролно заснемане на напорен тръбопровод на ВЕЦ Самораново.

Геодезически заснемания за попълване на кадастралната основа във връзка с издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР.

  •            Геодезическо заснемане на водопроводи и канали във  връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР – над 60 кm.
  •              Геодезическо заснемане на високо, средно и ниско токови мрежи във  връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР – над 10 кm.

Като главен инженер геодезист – (основни обекти):

  • Изграждане на магистрала Е75 Сърбия в участъка от Гърделица до Царичина долина  ЛОТ3 тунел „Предеяне“ състоящ се от две тунелни тръби със сечение от 95 м2 и  обща дължина от 1900 метра.
  • Изграждане на магистрала Е75 Сърбия в участъка от Царичина долина до Владичин Хан – ЛОТ4 тунел „Манайле“, състоящ се от две тунелни тръби със сечение 90м2 и обща дължина от 3600 метра.