Фирма КВ-ГЕО ЕООД предлага пълен набор от услуги свързани с инвестиционното проектиране. На ваше разположение са екип от проектанти с дългогодишен опит в изработването на проекти в инвестиционното проектиране. Ние предлагаме различни услуги:

 • Изработка на топографски планове.
 • Изработка на вертикална планировка.
 • Изработка на трасировъчни планове.
 • Изработка на картограма на земните маси.

Контролни за заснемания:

 • Заснемане на фундаментни (заверка образец 3).
 • Заснемане на конструктивни елементи на сгради.
 • Заснемане на сгради ( кота нула, кота корниз, кота било) необходимо за издаване на удостоверение за търпимост.
 • Заснемане на брой дървесна растителност за становище от „Зелени системи“.
 • Заснемане и нанасяне на подземни проводи и съоръжения.
 • Извършаване на топографско заснемане на терена преди започване на изкопни и/или насипни работи и след приключването им. Обработване на данните, изчисляване на количеството изкопан и/или насипан материал и оформяне на екзекутивен протокол за количествата изкоп и/или насип.
 • Мотивирано предложение за изменение на план за регулация.
 • Изготвяне на проект за изменение на план за регулация.
Ако имате въпроси свързани геодезически услуги не се колебайте да се свържете с нас по телефон или чрез контактната форма. Нашия екип е на ваше разположение.