Фирма КВ-ГЕО ЕООД разполага в екипа си със специалисти лицензирани пред АГКК за извършване на поправки и изменения на кадастрални карти и регистри. Тук ще намерите пълен набор от услуги за решаване на различни казуси при грешки и непълноти на кадастрални карти. 

  • Изготвяне на комбинирана скица между действащ регулационен план и кадастрална карта.

  • Изготвяне на скица проект за поправка на имотни граници в съответствие с действащия регулационен план.

  • Нанасяне на новопостроени сгради и самостоятелни обекти в тях, както и поправка на грешно отразени сгради и самостоятелни обекти.

  • Проекти за делба на имоти в кадастрални карти.

  • и др. дейности по кадастрални  планове и регистри.

Ако имате въпроси свързани геодезически услуги не се колебайте да се свържете с нас по телефон или чрез контактната форма. Нашия екип е на ваше разположение.