Здравейте, КВ-ГЕО ЕООД фирма изцяло с геодезическа насоченост, като предлага широк набор от геодезически услуги. Създадена от млад и креативен екип от специалисти с опит повече от 10 години:

  • В инвестиционното проектиране.

  • Изработка и поправка на кадастрални карти и регистри.

  • Геодезическото заснемане.

  • Инженерна геодезия.

  • Подземна геодезия.

  • Изчисляване на обеми.

  • Обследване на деформации.

 • И др.